La programació familiar esta destinada a infants i famílies amb l’objectiu de contribuir a millorar les relacions intergeneracionals, fomentant a la vegada futurs espectadors. Aquesta programació és prou variada en continguts i abraçaa el màxim de disciplines artístiques i del coneixement en general.