Teatre la Garriga

Residència per a companyies dedicades a les arts escèniques professionals

Per tal de donar suport al desenvolupament artístic, el Teatre de la Garriga busca de manera activa noves formes per tal de desenvolupar la col·laboració i el diàleg amb els artistes i altres professionals que operen en l’àmbit de les arts escèniques. El nostre objectiu és posicionar el Teatre de la Garriga com un espai de referència per a l’intercanvi d’idees artístiques, facilitant estades amb categoria de residència a artistes de tot l’estat.

Qui ho pot sol·licitar?

Les residència estan obertes a actors, musics, coreògrafs, ballarins, cineastes, escriptors, productors, coordinadors de projectes, etc. Els sol·licitants hauran de tenir un projecte o un “work in progress” perfectament detallat, tant si es tracta d’aquells que comencen una carrera professional, com a aquells que ja estan establerts a l’escena.

Quins projectes encaixen?

Les residències son per es puguin provar idees i aprofundir idees a llarg termini o d’altres perspectives a curt, sempre amb finalitats artístiques . Els projectes poden ser esdeveniments públics o no públics per exemple obres de teatre, concerts, seminaris, presentacions, exposicions, debats, works in progress, etc. amb la finalitat de poder investigar, desenvolupar i / o presentar la seva producció.

Exemples de suport que es poden aplicar per el Teatre de la Garriga:

· Suport amb personal tècnic i/o equips tècnics

· Accés a les instal·lacions administratives, per exemple, un espai a l’escriptori.

· Donar suport i assesorament sobre la coordinació del projecte i/o la comercialització, la presentació o treball públic.

· Sales d’assaig, escenari segons el moment de l’etapa evolutiva.

· Suport per cobrir part dels costos si vostè vol representar el treball en qüestió (tant sigui de forma de representació o tallers) al Teatre de la Garriga de manera pública, etc.

    En cap cas es contemplen ni salaris, ni catxets a partir de la Residencia.